Barbara online

Welk nieuws in Haarlem?

zijn: partnermishandeling (met name van mannen tegen hun vrouwelijke (ex-)partner), kindermishandeling en mishandeling van ouderen in de familiesfeer of. 1. Verwaarlozing · 2. Financieel misbruik · 3.

13 reacties op “Kenmerken van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer. Deel 1”

Psychische mishandeling · 4. Lichamelijke mishandeling · 5. Seksueel misbruik.

Werken bij Parnassia Groep

Onder psychische mishandeling of emotionele verwaarlozing valt ook het getuige zijn van het kind van geweld tussen de ouders of een van de. Op dit moment is geestelijke mishandeling in het Wetboek van Strafrecht niet apart strafbaar gemaakt.

Ambulante hulpverlening individueel

Mishandeling van partner, kind, ouders werkt trouwens. Soms gaat geestelijke mishandeling gepaard met lichamelijk geweld.

Zij geven aan dat ze slaan omdat hun partner hun psychisch mishandelt of treitert.